MELLOMPUDDEL..

 

Ch Brittuvan’s Brown Spice—Brittuvan’s Brown Like Blazes - Brittuvan’s Gringo Honeymoon - Ch Brittuvan’s Lucky for Some


Bildet viser oppdretterklasse med brun mellompuddel for første gang i Norge ! (?) Kritikken lyder:

”MEGET ENSARTET I TYPE -MEGET VAKRE HODER-KOREKT KROPPSFORHOLD- UTMERKET PELS OG BEVEGELSER.”


N Ch Brittuvan’s Brown Spice

 

 


Nch Mirisch Lucky For Us
 


N Ch Brittuvan’s Black Co-Operation”Rocky”
 


N S Ch Nord.V-98 Brittuvan’s Lucky For Some
”Henry”


Brittuvan's Blaze
 

 


Brittuvan's Gucci "Gunni"